Ludzie

Zaludnienie Namibii jest niewielkie z przeciętną wynoszącą 2 osoby na km².

Najliczniejszą grupą ludnościową jest lud Owambo zamieszkujący środkowo-północną Namibię. Trudnią się rolnictwem i hodowlą zwierząt, a także krawiectwem, rzeźbą w drewnie, garncarstwem i wyplataniem koszyków.

Namibia - HereroLudzie z plemienia Kavango zamieszkują tereny wzdłuż 400-kilometrowej rzeki Okavango, na granicy z Angolą, żyjąc z połowu ryb, wypasania bydła, uprawiania sorgo, prosa i kukurydzy. 

Na obszarze Caprivi żyją członkowie plemienia Caprivi, a w regionie Omaheke społeczność Herero, dumny lud, którego kobiety nadal noszą kolorowe ubrania z epoki wiktoriańskiej. Starożytne plemię półkoczownicze Himba żyje na rozrzuconych terytoriach w regionie Kunene. Ich kobiety są znane z niezwykle pięknej figury ciała uzupełnionej złożoną fryzurą i tradycyjnymi ozdobami.

Lud Damara, jedna z najstarszych grup etnicznych w kraju, żyje w regionie Erongo. Uprawiają zboża i warzywa, produkcja żywego inwentarza jest także ważnym źródłem utrzymania. W 1868 r. lud Basters przeniósł się z Kraju Przylądkowego do Namibii, gdzie ostatecznie jego członkowie osiedlili się w okolicy gorących źródeł nazywanych Rehoboth.

 

 

Buszmeni, zwani także ludem San, myśliwi i zbieracze, zajmują odległe tereny we wschodniej Namibii i Kalahari. Są wielkimi gawędziarzami i wyrażają się elokwentnie w muzyce, tańcu i umiejętnościach naśladowczych.

Zaludnienie Namibii jest niewielkie z przeciętną wynoszącą 2 osoby na km².


Obecnie w Namibii żyje nie więcej niż 100 000 białych Namibijczyków europejskiego pochodzenia.

 Namibia - San Bushmen