Gospodarka

Bazą gospodarki Namibii jest kopalnictwo (diamenty i uran), bydło, hodowla owiec i rybołówstwo. Turystyka staje się coraz poważniejszym źródłem dochodu. Według standardów afrykańskich, Namibia jest już krajem zamożnym, choć czasami kraj ten cierpi z powodu niedostatku, szczególnie w okresie suszy.

Dochód Narodowy Brutto jest dwukrotnie większy od przeciętnego w Afryce. Ponad 80% żywności i produktów przemysłowych jest importowanych, głównie z RPA. Roczny dochód na głowę mieszkańca wynosi około 2000 USD (źródło: 1999).

 

Skeleton Coast Namibia