Geografia

Namibia jest suchym krajem o znacznym zróżnicowaniu geograficznym. Kraj ten można z grubsza podzielić na 4 geograficzne regiony: Pustynia Namib z równinami na wybrzeżu, płaskowyż centralny, piaski Kalahari oraz gęsto porośnięte obszary Kavango i Caprivi. 

 

NamibiePustynia Namib powstała co najmniej 80 milionów lat temu, w jej skład wchodzi cały obszar wzdłuż wybrzeża Atlantyku. Występują tu skaliste płaskowyże i najwyższe na świecie wydmy utworzone z czerwonego piasku, na którym żyje wiele roślin i zwierząt unikalnych dla tego terenu, całkowicie przystosowanych do panującego klimatu. 

 

Jadąc na północ, roślinność staje się coraz bardziej soczysta. Na wschodzie znajdziemy wysokie góry, za którymi rozciąga się Pustynia Kalahari aż do wnętrza Botswany. Cechami charakterystycznymi Caprivi są słynne mokradła: rzeki i bagna oraz bujna roślinność. Żyją tu liczne ptaki, hipopotamy i krokodyle.